NU medlemmer i gruppebillede på hyttetur

Nationale udvalg

Vores nationale udvalg arbejder på tværs af lande med forskellige emner, men alle med fokus på at engagere unge i kampen for en mere retfærdig verden!

Politisk udvalg

Politisk udvalg er for dig, der gerne vil engagere dig selv og engagere andre unge inden for klima og udvikling. Lige nu er vores politiske agendaer 1) Klimaretfærdighed og 2) Udviklingsbistand. Vi ønsker at adressere sammenhængen mellem klimaforandringer og mulighed for udvikling i lavindkomstlande. Dette gør vi for at oplyse og dermed forandre!

NU mener, at Danmark skal give en højere udviklingsbistand (med håb om at Danmarks som fremgangsland kan påvirke andre lande til at følge samme spor). Det er yderligere vigtigt for NU, at den lovede klimabistand fra blandt andet Danmark til lavindkomstlande (jf. Paris-aftalen) er ”new and additional” og dermed ikke udhuler udviklingsbistanden.

Vi gør det gennem farverige, kreative kampagner for at gøre disse tunge emner mere håndgribelige og ”ungdommelige”. Der er højt til loftet og vi er klar på alle former for kreative (eller ikke kreative) idéer, som vi sammen kan prøve at føre ud i livet. Dette gør vi selvfølgelig for engagere unge til fordel for verdens fattigste.

Kontakt: info@dcayouth.dk

Lærke med posters til NU LM
Klimaudvalg

Klimaretfærdighed er en af vores mærkesager i NU. Klimaudvalget arbejder for at bringe udviklingsspørgsmål ind i klimadebatten i Danmark. Klimaforandringer rammer mennesker i udviklingslande, som i forvejen er sårbare, allerhårdest. Samtidig er det de rige lande, som Danmark, der både historisk og i dag har store CO2 udledninger. Det er uretfærdigt, og derfor må Danmark lave en grøn omstilling og mindske sit klimaaftryk. Men lige så vigtigt er det, at vi har et internationalt udsyn, og at vi hjælper mennesker der rammes af klimaændringer.  Klimaudvalget laver kampagner, arrangerer oplysende events og samarbejder med andre organisationer om at påvirke politikere. Vi har altid brug for nye kræfter og kreative ideer!

Kontakt: info@dcayouth.dk

Kampagneudvalg

Bliv en del af NUs kampagneaktiviteter og vær med til at udarbejde og afvikle NUs kampagne. Arbejdet spænder vidt fra fastlæggelse af en kampagnetitel til afholdelse af konkrete events, der udfolder kampagnen. Den nuværende kampagne, som startede i 2020, er en tredelt kampagne baseret på foreningens fokusområder. Kampagnerne starter med en fast sætning “NU er tiden til..”, hvor der indsættes enten klimaretfærdighed, udviklingsbistand eller frivillighed. Kom og vær med til at tænke kreativt!

Kontakt: info@dcayouth.dk

Medieudvalg

Medieudvalget udvikler strategier, skriver pressemeddelelser, tager billeder, producerer video, laver illustrationer og sørger for, at NU er til stede på relevante medieplatforme. 

Ved at engagere sig i mediegruppen får du mulighed for at præsentere fortællingen om NU på Facebook, Instagram og i vores nyhedsbrev. Du er derudover med til at udvikle koncepter og finde kreative måder at formidle NU’s budskaber og aktiviteter på. Medieudvalget samarbejder med og understøtter kommunikativt de øvrige udvalg og frivillige. 

Gruppen arbejder derudover tæt sammen med NUs studentermedhjælper, så de i fællesskab får fulgt opgaverne til dørs.

Kontakt: info@dcayouth.dk


Ambassadører for verdens fattigste

Under titlen Ambassadører for verdens fattigste rejser vores frivillige rundt for at engagere unge i at skabe en mere retfærdig verden for verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Få besøg af vores frivillige på din efterskole, gymnasium, højskole eller forening.

Læs mere her