© Kristian Skårhøj Andersen Lærke fra NU

Få besøg af engagerede ambassadører

Under titlen Ambassadører for verdens fattigste rejser vores frivillige rundt i landet for at engagere unge i at skabe en mere retfærdig verden for verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Med afsæt i verdensmålene er oplæggenes formål at engagere unge til at tage stilling til og reflektere over ulighed i verden.

“Tag jeres elever med på en rejse og mærk verden”

Ambassadører for verdens fattigste

Oplæggenes indhold:

Vores oplæg tager udgangspunkt i interaktivt videomateriale fra enten Malawi, Palæstina, Nepal eller Cambodia. Der vil derudover blive fortalt om Folkekirkens Nødhjælps arbejde ude i verden for at reducere ulighed, og hvordan man gennem vores ungdomsorganisation kan være med til at gøre en forskel for verdens udsatte. Oplæggene er baseret på en konstruktiv dialog med brug af forskellige delelementer som quizzer, videoer, lege og oplysning. Besøgene rummer derfor både sjove og engagerende aktiviteter, men skaber også plads til refleksion.

Ulighed har mange facetter, og det har vores oplæg også. Det er derfor muligt at få tilpasset oplægget til din skoles/ungdomsorganisations ønsker og interesser. 

Oplæggene målretter sig primært til unge fra 15 år og opefter og kan vare mellem 1-3 timer. Det er gratis at få besøg af ambassadører for verdens fattigste og vi er fleksible med dato og tidspunkt.


Få mere info og book et oplæg, kontakt:

Studentermedhjælper
Jan Fjeldhagen
Organisationsudvikling og frivilligunderstøttelse