Privatlivspolitik i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Download PDF af Privatlivspolitik i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Har du spørgsmål til samtykket eller til dataindsamling og behandling i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom kan du kontakte:

Freja Hegnby Møller-Iversen
+45 81 88 86 14
fhmi@dca.dk

Vi, i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, ønsker at engagere unge til fordel for en mere retfærdig verden. Når du melder dig ind i vores forening eller tilmelder dig en af vores aktiviteter, indhenter vi en række oplysninger om dig, som vi behandler sikkert. Folkekirkens Nødhjælps Ungdom er dermed dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du er i kontakt med os. Vi sørger for, at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning og den øvrige databeskyttelseslovgivning.

Hvilke typer af persondata, behandler og indsamler vi, når du bliver medlem af Folkekirkens Nødhjælps Ungdom?

Når du tilmelder dig som medlem hos Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, taster du en række oplysninger ind, som vi behandler:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse og postnummer
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Mailadresse
 • Kortoplysninger og CPR (som kører gennem en krypteret linje i NETS)
 • Bankoplysninger
 • Bankoverførsel (når du har en automatisk betalingsaftale i NETS ift. kontingentbetaling)
 • Oplysninger om bidrag, herunder beløb og hvad du har bidraget med
 • Oplysninger om betalinger

Når du så figurerer som medlem i vores database, behandler vi ligeledes information om dig med henblik på:

 • Eventuelle henvendelser, nyhedsbrev, velkomstbrev, forespørgsler, reklamationer og klager
 • Medlemsstatistik
 • Eventuelle billeder på vores hjemmeside, hvis du har givet samtykke til dette

Hvilke platforme anvendes der til dataindsamlingen?

Til dataindsamling om vores medlemmer benytter vi os hovedsageligt af platformen ForeningLet, som er vores medlemsdatabase. Vi anvender Google Drev til opbevaring af dokumenter og billeder fra vores aktiviteter og begivenheder, som er relevant for vores medlemmer at få indsigt i. Til dokumenter eller billeder med persondata af følsom karakter eller andre fortrolige oplysning, benytter vi Podio, hvor kun studentermedhjælpere og Landsstyrelsen har adgang. Vi bruger NETS samt Mobile Pay til behandling af bidrag og betalinger i form af bankoverførsler og PBS-aftaler. Til indsamling af data i forbindelse med vores aktiviteter, hvor tilmelding er nødvendigt, anvender vi NemTilmeld. Vi bruger Mailchimp, når vi sender vores medlemmer nyhedsbreve eller velkomstbrev og Outlook bruges til generelle henvendelser, klager eller forespørgsler. 

Hvad bruger vi persondata til i vores forening?

Vi bruger din persondata til at udføre og registrere forskellige elementer, der har relevans for vores arbejde og formål, såsom:

 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • eventuelt indberette dine bidrag til SKAT med henblik på, at du kan gøre brug af skattefradrag
 • sende dig nyhedsbreve, hvis du er tilmeldt disse
 • sende dig markedsføringsmateriale, hvis dette er i overensstemmelse med markedsføringsloven
 • behandle oplysninger om korrespondancen med dig, herunder dine forespørgsler eller eventuelle klager

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
 • Du har ret til at til enhver tid at trække samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

København, den 14. februar 2020

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
 • Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragsyder eller potentiel bidragsyder
 • Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste to år
 • Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste fem år
 • Hvis du har været frivillig; hvorvidt det er sandsynligt, at vi kan hverve dig igen inden for den nærmeste fremtid

Således kan vi ikke fastsætte en præcis tidsramme for, hvornår vi sletter dine oplysninger, da det afhænger af forskellige kriterier. Vi stræber efter at slette dine oplysninger et år efter at dit medlemskab er ophørt eller fem år efter en given aktivitet er afsluttet, hvis der ikke er nogle kriterier der strider mod dette.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med en parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vores hjemmeside anvender cookies, fordi nogle af vores funktioner og services afhænger af dette. Du kan dog altid fjerne disse cookies. Du kan læse mere om vores cookie-politik på vores hjemmeside.

Sikkerhed

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom har en samarbejdsaftale med Folkekirkens Nødhjælp, og har derfor interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.