Kirstine, Solveig, Rikke og Camilla fra NU

Refusion

Hvis dine udlæg er omfattet af nedenstående retningslinjer, kan du som medlem få refusion ved at udfylde refusionsskemaet. Landsstyrelsen og kasseren kan foretage vurderinger i de enkelte sager.

Transport

Offentlig transport
Transporten til nationale arrangementer dækkes i forbindelse med frivilligt arbejde for Folkekirkens Nødhjælpens Ungdom. Dette dækkes som regel for alle medlemmer af Folkekirkens Nødhjælpens Ungdom, men sørg for at tjekke det forud for det enkelte arrangement.

Transportrefusion fås svarende til den billigste billet med offentlig transport. Dvs. for alle personer som er mellem 16 og 25 år eller på SU svarende til prisen på en rejse med DSBung, og de billigste ordinære billetter for personer, der ikke kan køre med DSBung. Pladsbilletter refunderes udelukkende for medlemmer af Landsstyrelsen og studentermedarbejdere i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom.

Rejser du med Rejsekort, skal du sende en udskrift af rejseforløbet som kvittering og med Mobilbillet sende kvittering på dit køb.

Bilkørsel
Beløbet til refusion afhænger af, om der er flere frivillige med køretøjet samt destinationens tilgængelighed med offentlig transport.

Ved kørsel alene gives refusion for det tilsvarende beløb med offentlig transport (ungdomsbillet). Refusionsbeløbet kan ikke overstige værdien af de reelle udgifter ved kørsel.

Ved samkørsel (to eller flere frivillige) eller ved transport til en destination, hvor offentlig transport ikke er en realistisk mulighed, gives fuld refusion for kørsel (bil eller motorcykel) svarende til 1,97 kr./km.

Udfyld og vedhæft følgende kørselsgodtgørelsesskema i din refusionsanmodning.

Flyrejser
Der refunderes ikke udgifter til flyrejser internt i Danmark. Når vi benytter fly som transportform, skal der være tungtvejende argumenter for det. Vi opfordrer også til, at man så vidt muligt undgår unødvendige mellemlandinger. 

CO2-udslippet ved de mest almindelige rejseformer (pr. km)
Cykel0 g
Bus27 g
Tog37 g
Bil(Diesel)160 g
Færge170 g
Fly223 g

Kilde: https://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser

Alkohol

Indkøb af alkohol kan refunderes, hvis dette er tilknyttet et projekt. I særlige tilfælde kan udgifter til alkohol i mindre mængder refunderes i forbindelse med interne arrangementer. Ved indkøb af alkohol, skal der altid være et alkoholfrit alternativ.

Mad

Hvis tovholderen vurderer, at der skal indgå et måltid i mødet/aktiviteten, kan Folkekirkens Nødhjælpens Ungdom refundere udgifterne. Der refunderes som udgangspunkt for omkring 50 kr. pr. person til middag/frokost og 30 kr. til morgenmad/kaffe.

Der opfordres til at købe det mest klimavenlige måltid, og at man køber varer i WeFood, når det er muligt.

Materialer

Det anbefales at købe materialer, der kan genanvendes og genbruges.

Gaver

Gaver til oplægsholdere eller i forbindelse med receptioner refunderes for omkring 125 kr.

Ansvar

Tovholderen skal holde overblik over et projekt eller arrangementets budget. Tovholderen kan til enhver tid bede Landsstyrelsen om vejledning.

Det er tovholderens ansvar at holde overblik over udgifterne til et projekt eller arrangement, og at budgettet overholdes.

Det er den enkelte frivilliges ansvar at kvitteringerne sendes til landskasseren rettidigt.

Alle ansøgninger over 500kr. skal godkendes af den ansvarlige tovholder. Søges der gentagne gange for mindre beløb, der til sammen giver over 500kr. til samme aktivitet, skal ansøgningen også godkendes af den ansvarlige tovholder.

Frister

Kvitteringer m.m. skal være indsendt senest 3 måneder efter, udlægget er afholdt. Deadline for aflevering af kvitteringer for året er d. 14. december.


Spørgsmål

Studentermedhjælper
Emma Borges
Økonomi og administration